مهندسان و طراحان قبل از اجرا، با بررسی و دیدن فضاهای معماری داخلی و خارجی، ساختار کلی و ایده را با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی پیاده سازی می کنند.

گروه معماری رنیک

مهندس سارا رحمانی

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.