بنکسی معروف‌ترین نقاش خیابانی (گرافیتی) در دنیاست، هرچند هویت واقعی خودش را تابه‌حال آشکار نکرده است. کارهای او که خاص و گاهی دارای محتوای سیاسی است، موضوعات مختلفی مانند سرکوب مردم بی گناه، دورویی در دنیای سیاست و حرص و ولع دنیای سرمایه‌داری را به سخره گرفته است.
شایعات و نظریات گوناگونی در مورد هویت بنکسی وجود دارد. طبق بیشترین شایعات اسم بنکسی شاید رابین بنکس یا رابین گانینگهام باشد

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.